Sunday, January 29, 2012

1/1/2012 - Seizure #3

1/1/12 - 3:55PM-4:00PM - Seizure #3 - Seizure, mild, in kitchen.

No comments: